Υπάλληλος γραφείου

Αναζητούμε κάτοχο δικύκλου για πλήρη απασχόληση. Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες γραφείου. Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης επιθυμητό. Προσφέρονται προοπτικές εξέλιξης και κάλυψη εξόδων κίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.