Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όλες οι ελεγκτικές εταιρείες συντάσσουν ετήσια έκθεση διαφάνειας και την αναρτούν στον ιστότοπό τους:

Την πιο πρόσφατη έκθεση θα την βρείτε εδώ.

Προηγούμενες εκθέσεις:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 

 

 

Οικονομικές καταστάσεις:

30.06.2015 30.06.2014