Οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους οικονομικής δραστηριότητας:
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Εμπόριο
 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Τουρισμός
 • Διαχείριση ακινήτων
 • Βιομηχανία κονσερβοποιίας
 • Ναυπηγεία
 • Νηογνώμονες
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • Καλουποποιία
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί