Η Εταιρεία απασχολεί 10 άτομα ελεγκτικό, συμβουλευτικό και διοικητικό προσωπικό με υπαλληλική σχέση και συνεργάζεται με ικανότατους αναγνωρισμένους εξωτερικούς συνεργάτες, κατά περίπτωση, κυρίως σε έργα που απαιτούν νομική ή άλλης φύσεως εξειδικευμένη υποστήριξη. Συμμετέχουμε σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα τόσο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όσο και άλλων κατάλληλων φορέων δαπανώντας σημαντικά ποσά, ώστε να είμαστε πάντα σε θέση να σας προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δημοσιεύσεις (γερμανόφωνες)

  • Αρχές κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων στην Ελλάδα, στον τόμο «Οδηγός Επενδύσεων στην Ελλάδα» που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο της Frankfurter Allgemeine Zeitung (Φράνκφουρτερ Άλγκεμάινε Τσάιτουνγκ = Γενική Εφημερίδα της Φρανκφούρτης) (2003).
  • Εργασία για το Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο, που δημοσιεύθηκε από τη Γερμανική Υπηρεσία Εξωτερικού Εμπορίου το 1981.

Γλώσσες επικοινωνίας

  • Ελληνικά
  • Γερμανικά
  • Αγγλικά