Γραμματέας με άριστη γνώση γερμανικών

Ζητείται κυρία ή κύριος για γραμματειακή υποστήριξη με άριστες γνώσεις Γερμανικών και Αγγλικών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Secreraty

Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής / Σύμβουλος (Auditor, CPA, Consultant)

Επιθυμούμε να προσλάβουμε με πλήρη απασχόληση έμπειρο/η συνεργάτη/ιδα για την υποστήριξη του ελεγκτικού και συμβουλευτικού τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Auditor, CPA, Tax