Γραμματέας με άριστη γνώση γερμανικών

Ζητείται κυρία ή κύριος για γραμματειακή υποστήριξη με άριστες γνώσεις Γερμανικών και Αγγλικών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Secreraty