Αρμοδιότητές

 • Υποστήριξη της ανάπτυξης εταιρικών εφαργμογών για την πλατφόρμα www.egroupware.org
 • Διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας

Παροχές

 • Φιλικό περιβάλλον
 • Σύγχρονοι και ευχάριστοι χώροι εργασίας
 • Κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Απαραίτητα προσόντα

Ο ιδανικός υποψήφιος ή η ιδανική υποψήφια για τη θέση, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Κατανόηση εννοιών αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (Object-oriented programming)
 • Πολύ καλή γνώση PHP
 • Καλή γνώση HTML, CSS, jQuery, Ajax
 • Καλή γνώση SQL
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Συνέπεια και Υπευθυνότητα
 • Βασικές γνώσεις διαχείρισης (installation, configuration, updates) στα λειτουργικά συστήματα
  • FreeBSD
  • Linux (Ubuntu)
  • Windows
 • Βασικές γνώσεις scripting (π.χ. bash)
 • Διάθεση συνεργασίας & ομαδικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Πρόσθετα προσόντα

Τα παρακάτω στοιχεία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

 • Καλή γνώση Drupal
 • Καλή γνώση Perl
 • Γνώση LibreOffice
 • Γνώση Foswiki
 • Γνώση γερμανικής γλώσσας

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας εδώ

Όλα τα στοιχεία που μας υποβάλλονται θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικά.

Job, PHP, Developer, System-Administrator, Position