Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (junior)

Η εταιρία μας προτίθεται να καλύψει άμεσα θέση πλήρους απασχόλησης Ασκούμενου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στην Αθήνα.Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Job

PHP Developer - System Administrator

Αναζητούμε ένα δυναμικό και δημιουργικό άτομο με καλές γνώσεις προγραμματισμού (HTML,PHP,SQL,JS, jQuery, Ajax) και βασικές γνώσεις λειτουργικών συστημάτων για τη στελέχωση του τμήματος μηχανογράφησης για μερική ή πλήρη απασχόληση. . Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.