Η εταιρία μας προτίθεται να καλύψει άμεσα θέση πλήρους απασχόλησης Ασκούμενου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στην Αθήνα.

Αρμοδιότητές

 • Συμμετοχή σε ελέγχους κάτω από την καθοδήγηση έμπειρων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (περιλαμβάνονται και ταξίδια στις εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων μονάδων ανά την Ελλάδα στα πλαίσια του επιτόπιου ελέγχου).
 • Έρευνα και τεκμηρίωση ειδικών λογιστικών, φορολογικών και ελεγκτικών θεμάτων και προετοιμασία των πορισμάτων/απαντήσεων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Μεταφράσεις οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων, αλλά και διατάξεων νόμων από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντίστροφα.
 • Προφορική και γραπτή επικοινωνία στα ελληνικά και αγγλικά με πελάτες και τρίτους.
 • Αρχειοθετήσεις ελεγκτικών φακέλων κλπ.

Παροχές

 • Φιλικό περιβάλλον
 • Σύγχρονοι και ευχάριστοι χώροι εργασίας με θέα την Ακρόπολη
 • Καινοτόμα πληροφοριακά συστήματα
 • Κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

 

Απαραίτητα προσόντα

Ο ιδανικός υποψήφιος ή η ιδανική υποψήφια για τη θέση, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο
 • Ολοκληρωμένη παρακολούθησή των μαθημάτων του ΙΕΣΟΕΛ ή του ACCA
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη κατανόηση των γενικών λογιστικών αρχών
 • Γνώσεις Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων
 • Άριστη γνώση Calc ή Excel
 • Βασικές γνώσεις SQL
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αντιμετώπισης απαιτητικών καταστάσεων
 • Διάθεση συνεργασίας & ομαδικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας εδώ

Όλα τα στοιχεία που μας υποβάλλονται θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικά.

Job
Sunday, November 29, 2020 - 21:40