Αρμοδιότητές

 • Έρευνα και τεκμηρίωση ειδικών λογιστικών, φορολογικών και ελεγκτικών θεμάτων και προετοιμασία των πορισμάτων/απαντήσεων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Συμμετοχή σε ελέγχους (περιλαμβάνονται και ταξίδια στις εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων μονάδων ανά την Ελλάδα στα πλαίσια του επιτόπιου ελέγχου).
 • Μεταφράσεις οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων, αλλά και διατάξεων νόμων από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντίστροφα.
 • Προφορική και γραπτή επικοινωνία στα ελληνικά και αγγλικά με πελάτες και τρίτους.

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό περιβάλλον
 • Σύγχρονοι και ευχάριστοι χώροι εργασίας
 • Καινοτόμα πληροφοριακά συστήματα
 • Κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Απαραίτητα προσόντα

Ο ιδανικός υποψήφιος ή η ιδανική υποψήφια για τη θέση, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο
 • Σχετική επαγγελματική πιστοποίηση (ΙΕΣΟΕΛ, ACCA, ACA)
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη κατανόηση γενικών λογιστικών αρχών (ΕΛΠ)
 • Γνώση ΚΦΕ, ΚΦΔ, ΦΠΑ, Διατάξεων Χαρτοσήμου και μεθοδικότητα στην απάντηση σχετικών ερωτημάτων
 • Εμπειρία στον εντοπισμό λανθασμένων λογιστικών και φορολογικών χειρισμών
 • Άριστη γνώση Calc ή Excel
 • Γνώση Ελεγκτικών Προτύπων
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αντιμετώπισης απαιτητικών καταστάσεων
 • Διάθεση συνεργασίας & ομαδικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Πρόσθετα προσόντα

Τα παρακάτω στοιχεία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

 • Γνώση IFRS
 • Βασικές γνώσεις SQL
 • Γνώση γερμανικής γλώσσας

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας εδώ

Όλα τα στοιχεία που μας υποβάλλονται θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικά.

Auditor, CPA, Tax